MEYVELERİN OLGUNLAŞMASI, BÜYÜMESİ VE KALİTESİNDE KALSİYUM VE POTASYUMUN ÖNEMİ

Tohumlu ve sert çekirdekli meyve ağaçlarının yetiştirilmesinde, hasadın nihai sonuçlarına ulaşmada çok önemli olan çeşitli unsurlar vardır. Bu elementler kalsiyum ve potasyumdur.

Her iki elementin de hem çekirdekli hem de tohumlu meyvelerin kalitesi, büyümesi ve olgunlaşması üzerinde olumlu etkisi vardır; bu özellikler, bu tür yetiştirmede oldukça değerlidir.

Meyve yetiştiriciliği oldukça zahmetli ve tekniktir. Çiftçi sadece üretimde mükemmelliği değil aynı zamanda bu meyveler için hedef pazar göz önüne alındığında kalite standardını da arar. Bu nedenle meyvenin olgunlaşması ve büyümesi sürecinde kaliteye de özel önem verilmesi gerekir. Kaliteden bahsetmişken, hem duyusal hem de görsel özelliklerden bahsediyoruz ve elbette meyvenin hasat sonrası ömrünü iyileştirmek, mümkün olan en uzun ömrü elde etmeye çalışıyoruz.

Bunu takiben, meyve ağacı çiftliklerinin üretim ve kalite verilerini iyileştirmenin yolunun belirlenmesinde kalsiyum ve potasyumun nasıl bir etkiye sahip olduğunu geliştireceğiz.

KALSİYUM

Kalsiyum, diğer şeylerin yanı sıra meyvede sertlik, koruma ve daha fazla ağırlık sağladığı için kalite faktörü olarak çok önemlidir. Ayrıca kalsiyum, bitkiyi patojenlerden, özellikle mantarlardan korumak için daha iyi kıvrılma, bitki üzerinde daha az stres, artan hücre bölünmesi sayesinde daha tutarlı meyve ve daha fazla hücre sağlar. Bu sayede monilia riskini önemli ölçüde azaltıyoruz.

Kalsiyumun varlığını sağlamak için kök sistemini uyarmalı, canlılığı düzenlemeli, iyi gübreleme ve kontrollü sulama yapmalıyız. Aşırı nitrojen (N), potasyum (K) ve magnezyum (Mg), bu elementler kalsiyumun antagonisti olduğundan kalsiyum emilimini engeller. Bütün bunlar bitkilerimizde çok daha fazla kalsiyum bulunmasına yardımcı olacaktır.

genişlik=

POTASYUM

Aradığımız hedeflere ulaşmamızı sağlayacak bir diğer ayırt edici unsur da potasyumdur. Meyve ağaçlarında potasyumun iyi bir şekilde emilmesi için o mahsulün ihtiyacı doğrultusunda hassas ve etkili bir gübreleme yapılması tavsiye edilir.

Potasyum meyvenin sağlığını ve kalitesini sağlar, su stresini ortadan kaldırır ve meyve hücrelerini daha geçirgen hale getirerek meyvenin daha fazla su almasını sağlar.

Ayrıca o meyvenin daha fazla hücre bölünmesine sahip olması ve hasatta çok daha fazla sertlik sağlaması için ekim başlangıcında kalsiyum uygulamasının şart olduğunu da vurgulamak isteriz. Daha fazla hücreye sahip olmak daha fazla su tutma kapasitesine sahip olmamızı sağlar.

Potasyum ve kalsiyum birbirine zıt olduğundan, bu kalsiyum temini mahsulün başlangıcında yapılacaktır ve daha fazla potasyum sağladığımız zaman da mahsulün sonunda yapılacaktır.

Beslenme uzmanları olarak biz, ürünün asimilasyonu için optimum zamanda olduğumuz sürece kök uygulamalarına daha çok güveniyoruz, yaprak uygulamaları ise meyveye şok etkisi ile daha çok son aşamada yapılıyor.

Meyve ağaçlarının en değerli özellikleri belirlendikten sonra mahsulün tüm fenolojik aşamalarını kapsayacak bir gübreleme stratejisi uygulayacağız.

Gübrelemenin yapılmasına yönelik önerimiz şudur:

genişlik=

YETİŞTİRMENİN BAŞLANGICINDA

TARAVERT KING KONG®. Potasyumu verimli bir şekilde çekecek şekilde toprağın blokajını kaldırmak ve yapılandırmak için yüksek bir humik içeriğe ve asit pH’ına sahiptir.

Dozaj: 5l/ha.

KALSİYUM GÜBRELEME

– HASAT SONRASI VE BAŞLANGIÇ

TARASOIL® KALSİYUM. Tuzluluğu düzeltmek için toprak yoluyla kalsiyum eksikliğini gidericidir. Meyvelerin çatlamasını önler. Taş sertleşinceye kadar uygulanır.

Dozaj: 30 kg/ha.

– GELİŞTİRİLMİŞ MEYVE İLE UYGULAMALAR

TARAFOL® KALSİYUM . Yaprak kalsiyum eksikliğini gidericidir. Meyvelerin çatlamasını önler.

Dozaj: 2,5 l/1000. 2-3 tedavi.

Bu ürünlerin uygulanması sayesinde şunları başaracağız:

Kök aktivasyonu, besinlerin daha iyi asimilasyonu, biyostimülasyon, besin taşınması ve iletilmesi ve toprak tuzluluğunun düzeltilmesi.

POTASYUM GÜBRELEME

– HASAT ÖNCESİ

CHRISTMAS FEED® DARWIN 11-5-43

Yetiştiriciliğin son aşamalarında sağlanan alg özü ve şelatlı mikro elementler içeren bir gübredir. Bu ürün gübreleme yoluyla uygulanır.

Dozaj: Hasattan 45 ve 30 gün önce iki uygulamada beklenen verim 1Kg/Tm’dir. 45 gün önce tohumda.

TARAFOL® GOLD

Bitki tarafından çok çabuk emilen ve yüksek oranda özümsenerek meyveye ulaşan karbonat bazlı potasyum nedeniyle onu çok etkili kılan şelatlayıcı maddeler içeren bir gübredir.

Mahsulde yapılan gübreleme ne olursa olsun, meyvenin kalitesini ve boyutunu iyileştirmek için uygulanan bu ürün, dolaylı olarak bir miktar sertlik ve her şeyden önce meyvenin daha kıvamlı olmasını sağlar.

Gübre ünitelerinin programdan çıkarılması değil, sonunda ekstra girdi verilmesi ve böylece meyve kalitesinin artırılmasına yönelik bir takviyedir.

Dozaj: 1Kg/tm bekleniyor. Hasattan 30 gün önce ya da bu dozu 30 ve 20 güne bölün. Tek uygulamada 30 gün önce tohumda.

TARAFOL® KANE

Emilimini kolaylaştıran ve dolayısıyla bitki tarafından daha kolay asimile edilen nötr pH’lı yapraktan uygulanan potasyum içeren bir gübredir. Meyvelerin daha iyi tekdüzelik ve boyutta olmasının yanı sıra daha iyi renkte olmasını sağlayacaktır.

Dozaj: Hasattan 20 ila 30 gün önce iki veya üç uygulamada 3l/1000. Tohumlu meyve ağaçları için de aynı şey geçerlidir.genişlik=

Tarazona’dan, mahsulün tüm besin ihtiyaçlarını karşılayan ve Fertilosophy® ilkesine uygun, verimli ve sürdürülebilir gübreleme içeren çok çeşitli gübreler sunuyoruz .

Bir yanıt yazın

Your email address will not be published.

This field is required.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*This field is required.