Garanti Edilen İçerik w/w
Toplam Organik Madde
30%
Toplam Humik + Fulvik Asit
30%

TARAVERT KING KONG

ÖZEL VE ORGANOMİNERAL GÜBRELER

TARAVERT KING KONG®, mahsul verimini artıran, suyu tutmaya ve toprağın yapısını iyileștirmeye yardımcı olan asidik pH’lı 4.0 biyo-uyarıcıdır, bu da onu iklim değișikliğinin etkilerini azaltmaya yardımcı olan mevcut kaynaklarla sürdürülebilir ve verimli bir Biostimulante 4.0 yapar.

TARAVERT KING KONG® bitkilerin büyümesini ve gelişmesini olumlu yönde etkiler, besinlerin emilimini kolaylaştırarak iyon taşınımı üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir, metabolik süreçler üzerinde doğrudan etki (solunum, fotosentez ve protein sentezi), toprağın yapısını iyileştirir, suyun tutulmasına yardımcı olur ve mahsulün üretken verimini arttırır.

TARAVERT KING KONG®’un üretimi, herhangi bir kimyasal dönüşüm olmaksızın yalnızca fizikseldir, bu, TARAVERT KING KONG®’da kullanılan Leonardit’in , piyasadaki diğer ürünlerden farklı olarak tüm orijinal özelliklerini sağlam tutmasını sağlar.

KÖK BÜYÜMESİNİ VE BİTKİ GELİȘİMİNİ TEȘVİK EDER

TARAVERT KING KONG® uygulaması, proteinlerin, nükleik asitlerin sentezine ve bitkinin daha fazla büyümesine neden olan enzimatik aktiviteye müdahale eder. TARAVERT KING KONG® oksin üretimini uyarır, çimlenmeyi arttırır, kök yüzeyini ve köklerin enzimatik aktivitesini arttırır, bitkilerin DNA’sında yapısal değișiklikler üretir ve haberci RNA sentezini etkileyen hücrenin sayısız biyokimyasal sürecine müdahale eder ve ekinlerin büyümesini artıran temel proteinler.

TARAVERT KING KONG® formülasyonu, hücrelere sağlanan enerjiyi artırarak, solunum ve fotosentez gibi enerjik metabolik süreçlere müdahale etmek için geliștirilmiștir.

KATYON DEĞİȘİM KAPASİTESİNİN ARTIRILMASI

TARAVERT KING KONG® uygulayarak toprağın katyon değișim kapasitesini artırıyor, besin maddelerinin bitki tarafından emilmesini iyileștiriyor ve mahsulün verimini artırıyoruz.

TARAVERT KING KONG® piyasadaki geleneksel organik gübrelerde bulunmayan, kök ve vejetatif büyümeyi ve genel bitki gelișimini uyaran ve artıran bileșikler, HUMİN ve ULMIC ASİTLER içermesiyle yenilikçi ve diğerlerinden farklıdır.

* TARAVERT KING KONG® ayrıca orijinal leonarditten gelen eksojen olmayan doğal besinler N, Cu, Zn içerir.
* TARAVERT KING KONG® en verimli organik gübredir. Çünkü düșük dozları sayesinde dekar bașına çok düșük bir maliyet elde ederiz.

* TARAVERT KING KONG® tank sularının pH’ını düșürür, bitki sağlığı ürünlerinin etkisini arttırır ve yaprak besinlerinin daha fazla ve daha hızlı emilmesine katkıda bulunur (Bitki ve meyvelerde daha hızlı renk değișimleri sağlar).

 

*Ambalaj Şekli: 1L,5L, 10L

OUR RESEARCH
Must explain to you how all this mistaken idea of denouncing works pleasure and praising uts pain was born and I will gives you a itself completed account of the system, and sed expounds the ut actual teachings of that greater sed explores truth.
Denouncing works pleasures and praising pains was us born and I will gives you a completed ut workers accounts of the system.
The master-builders off human happiness no one rejects, ours avoids pleasure itself, because seds is pleasure, but because those who do not know to rationally.
The master-builders off human happiness no one rejects, ours avoids pleasure itself, because seds is pleasure, but because those who do not know to rationally.
The master-builders off human happiness no one rejects, ours avoids pleasure itself, because seds is pleasure, but because those who do not know to rationally.