Agronil
New Generation Plant Nutrition
+90 322 999 07 27
Verimli ve Sürdürülebilir Gübreleme Kriterleri ( Fertilosophy®)

Verimli ve Sürdürülebilir Gübreleme Kriterleri ( Fertilosophy®)

Tarazona’dan “Verimli ve Sürdürülebilir Gübreleme” Kriterleri

Dünya gübre endüstrisinin önde gelen temsilcilerinden İspanya merkezli Tarazona, Verimli ve Sürdürülebilir Gübreleme (Fertilosophy ®) kriterlerini belirledi. Markanın Türkiye Distribütörü Agronil Tarım kurucusu Taner Kaplan, bu kriterlerin dünya gübreleme sektörüne yön verdiğini belirtti.

ADANA / Tüm gelişim periyodu boyunca bitkinin beslenme ihtiyacını karşılamak ve bunu sağlarken çevre ve insan sağlığını dikkate alarak dengeli ve bilinçli gübreleme yapmanın öneminin her geçen gün arttığı günümüzde, gübre endüstrisinin önde gelen temsilcilerinden İspanyol Tarazona firması, “Verimli ve Sürdürülebilir Gübreleme” kriterlerini belirleyerek, sektöre yön veriyor.

Tarazona’nın Türkiye Distribütörü Agronil Tarım Kurucusu Taner Kaplan, yeni nesil tarımsal faaliyetlerde bitkilerin sağlıklı beslenmesinin gübre kullanımının doğru zamanda, doğru formda, doğru dozda ve doğru uygulama ile mümkün olduğunu belirterek, bu sürecin verimli ve sürdürülebilir gübreleme ile birim alandan elde edilen rekolte ve ürün kalitesinin yükseltilmesinde Tarazona kriterlerinin sektöre kılavuz olduğunu vurguladı.

Ziraat Mühendisi Taner Kaplan, Tarazona’nın; bitki beslenme ihtiyaçlarını merkeze alarak “Verim”, “360 derece sürdürülebilirlik” ve “Güvenirlilik” başlıkları altında topladığını kriterlerden söz ederken, şunları kaydetti: 

“Verim; Teknoloji, bilgi, gübreleme teknikleri, araştırma ve geliştirmeden oluşmaktadır. 360 derece sürdürülebilirlik; çevresel etkiler, karbon ayak izi, atık yönetimi, kaynak optimizasyonu, sosyal ve ekonomik etkenleri ifade ediyor. Güvenirlilik ise tamamen Gübre Endüstrisini kapsayacak şekilde gerçeğe bağlılık, etiketleme ve uygulanabilir düzenlemeler, üretim, eğitim, hammadde garantisi ve tüm değer zincirine saygı alt başlıklarından oluşuyor.”

10 MADDEDE FERTILOSOPHY ®

Taner Kaplan, verimli ve sürdürülebilir gübrelemede Tarazona tarafından sektöre kazandırılan kriterleri uygulamanın aynı zamanda sosyal bir sorumluluğu da ifade ettiğini belirterek, bu kriterleri 10 ayrı başlık altında şöyle özetledi:

1. Fertilosophy ®; üretim ve sürdürülebilirlik arasındaki dengeyi aramaktır.

2. Fertilosophy®; değerlerimiz doğrultusunda hareket etmek ve bunları tüm alanlara uygulamaktır.

3. Fertilosophy ®; gübre üreticisi olarak sahip olduğumuz sorumluluğu üstlenmektir.

4. Fertilosophy ®; R + D + i’ye yatırım yapmaktır. Bir başka ifade ile ; Research (Araştırma), Developrnent (Geliştirme) Innovation (Yenilik) 

5. Fertilosophy ®; temel organik kavramlar, sorumluluk, verim ve 360 derece sürdürülebilirliğin nasıl yönetileceği konusunda eğitmektir. 

6. Fertilosophy ®; uluslararası düzenlemelerle uygun kaliteli hammaddeler kullanmaktır.

7.  Fertilosophy ®; karbon ayak izini azaltan gübreler kullanmaktır.

8 . Fertilosophy ®;su kaynaklarını en uygun şekilde kullanmaktır.

9. Fertilosophy ®; doğru zamanda ve en uygun dozda gübrelemedir.

10. Fertilosophy ®; toprağa ve çevreye dikkat etmektir.

Türkiye Distribütörü Agronil Tarım Kurucusu Ziraat Mühendisi Taner Kaplan, Tarazona firmasının yaptığı araştırma ve geliştirme çalışmalarıyla dünya gübre sektöründe nesilden nesile devam edecek kalıcı değerler bıraktığını, bitki besleme yönetiminin bu temel kriterler üzerine kurulması halinde bitkisel üretimde uzun süreli ve sürdürülebilir bir başarı sağlamanın mümkün olduğunu sözlerine ekledi.

Daha detaylı bilgi için ürün sayfamızı inceleyin.

Konuşma Başlat!
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Merhaba,

Nasıl yardımcı olabiliriz?